Pracownia Tryktrak

Zapach

“Zapach. Niewidzialny kod”

Wystawa czasowa zorganizowana przez Centrum Nauki Kopernik, Instytut Francuski w Polsce i Goethe-Institut.

o wystawie

Projekt wystawy:

Dorota Kulawik i Jan Modzelewski

www.kulawik-modzelewski.com

 

 

 

 

 

 

 

fot. Tomasz Lis