Pracownia Tryktrak

Muzeum Sue Ryder

Realizacja ekspozycji stałej w Muzeum Sue Ryder, mieszczącym się w jednej z rogatek przy pl. Unii Lubelskiej w Warszawie.

październik 2016

Projekt ekspozycji: Adam Orlewicz/Nowy Motyw

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fot. Tomasz Lis