Pracownia Tryktrak

Sieroszewski

montaż wystawy „Wacław Sieroszewski. Pisarz, zesłaniec, legionista” zorganizowanej z okazji 90-tej rocznicy odzyskania Niepodległości.

Muzeum Literatury w Warszawie

projekt: Adam Orlewicz

listopad 2008