Pracownia Tryktrak

Cela Konrada

realizacja ekspozycji stałej “Cela Konrada” na terenie klasztoru oo.  Bazylianów w Wilnie

na zlecenie Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie

scenariusz i koncepcja: Jolanta Pol

projekt plastyczny: Dariusz Kunowski

maj 2009