Pracownia Tryktrak

Amerykanin w Warszawie

“Amerykanin w Warszawie. Stolica w obiektywie Juliena Bryana 1936–1974”

Dom Spotkań z Historią

projekt: Adam Orlewicz

wykonanie niektórych podświetlanych gablot ekspozycyjnych

listopad 2010